polski english
iso

ZPHU WIT-METAL Witold Matusiak realizuje projekt pod nazwą „Wdrożenie wyników prac B+R w produkcji wielkogabarytowych konstrukcji stalowych”

Cele i planowane efekty projektu:
Celem realizacji projektu jest wdrożenie nowej technologii, która gwarantować będzie optymalne wykorzystanie materiału używanego w produkcji oraz podniesienie jakości gotowego wyrobu przez zastosowanie specjalnie zaprojektowanego stanowiska do badań defektoskopowych, co pozwoli na zmniejszenie ilości generowanych odpadów i braków w procesie produkcyjnym.
Efektem realizacji niniejszego projektu jest przeciwdziałanie niskiemu poziomowi innowacyjności przedsiębiorstwa. Realizacja inwestycji pozwoli na umocnienie przedsiębiorstwa ZPHU WIT-METAL Witold Matusiak zarówno pod względem technologicznym, jak i kapitałowym.
Wdrożenie najnowszych rozwiązań produkcyjnych oraz innowacyjnych produktów umożliwi zwiększenie poziomu konkurencyjności firmy, a także stworzy potencjał do budowy trwałej przewagi konkurencyjnej nie tylko w kraju, ale także na rynkach międzynarodowych.
Wartość projektu: 11 587 215,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 5 016 275,00 PLN

KONTAKT Z NAMI

Z.P.H.U WIT-METAL Witold Matusiak
98-200 Sieradz
Chojne, ul. Leśna 2

tel.: +43 828 14 21
fax.: +43 822 82 97

mapa polski
iso